WebScraper – Công cụ scan và tải mọi dữ liệu trang web

  • Thread starter Maclife.vn
  • Ngày gửi
M

Maclife.vn

Guest

WebScraper sử dụng công cụ Integrity v8 để quét nhanh một trang web và có thể xuất dữ liệu được trích xuất dưới dạng CSV hoặc JSON. Plus. Hình ảnh được tải vào một thư mục​


WebScraper-mac.jpg


Dễ dàng quét một trang web – chỉ cần nhập URL bắt đầu và nhấn “Go”
Dễ xuất – chọn các cột bạn muốn
Nhiều tùy chọn trích xuất, bao gồm các phần tử HTML với các lớp hoặc ID nhất định, biểu thức chính quy hoặc toàn bộ nội dung ở một số định dạng (html, văn bản thuần túy, đánh dấu)
Các tiện ích ‘trợ giúp’ trong ứng dụng giúp bạn dễ dàng tìm thấy một lớp / id phù hợp hoặc tạo một biểu thức chính quy (regex) để trích xuất dữ liệu bạn muốn
Vì v4.1 có thể tải xuống một thư mục tất cả các hình ảnh được phát hiện
Cấu hình của các giới hạn khác nhau trên thu thập thông tin và kích thước tệp đầu ra

WebScraper-cho-mac.jpg
WebScraper.4.8.3

www.fshare.vn/file/7GFGSBU3LIJS

WebScraper.4.8.4

www.fshare.vn/file/JAJIOMRQ44X2

WebScraper.4.10.2

www.fshare.vn/file/BRLG8F8L1469

WebScraper_4.11.0

www.fshare.vn/file/FRC4BXJM6QW2

WebScraper_4.12

www.fshare.vn/file/T2J873J5VPO1

WebScraper_4.12.1

www.fshare.vn/file/FDCB93DDGUL9

WebScraper_4.13.0

www.fshare.vn/file/WEYEUR2P32P6

WebScraper_4.14.4

www.fshare.vn/file/997Z5GIWRSFI

WebScraper_4.15.1

www.fshare.vn/file/XZXDUVIPQ8QN

WebScraper_4.15.2 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/I2GTHQZG1H1H

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife & Đồng bọn . Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây

The post WebScraper – Công cụ scan và tải mọi dữ liệu trang web appeared first on MacLife - Everything for Mac Lovers.
 
Top