Tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp là gì?

Sự dụng thuốc tránh thai cấp tốc hay thuốc tránh thai khẩn cấp ngày càng phổ biến.
Tuy nhiên, nếu lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này và đặc biệt còn gây ra tác dụng phụ khó lường.
Cần biết được những tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp để trang bị thêm kiến thức KHHGĐ.
 
Top