Sensei – Công cụ kiểm tra, tối ưu hệ thống

 • Thread starter Maclife.vn
 • Ngày gửi
M

Maclife.vn

Guest

Sensei là công cụ kiểm tra và tối ưu hoá hệ thống chuyên nghiệp, bạn có thể xem hầu hết các thông số từ cơ bản tới chuyên sâu hơn​


Tính năng chính:

 • Performance Dashboard
 • Detailed Battery Reporter
 • Disk Cleaner
 • Thermal Dashboard
 • Theme Support
 • App Uninstaller
 • Detailed Hardware Information
 • Temperature Monitor
 • GPU Monitor
 • Performance Optimized
 • CPU Monitor
 • Bespoke Design
 • RAM Monitor
 • Detailed Display Reporter
 • HDD/SSD S.M.A.R.T Reporter
 • 100% Native Code
 • Fan Control
 • Detailed GPU/eGPU Reporter
 • SSD Trim Enabler
 • Accent Color Support
 • Disk Health Analyzer
 • Disk Benchmark
 • Battery Health Analyzer
 • Multiple Localizations
 • Disk Monitor
 • Dark Mode
 • Startup Speed Optimizer
 • Partition Map Explorer
 • GPU Firmware Exporter

Sensei-mac3.jpg
Sensei-mac2.jpg
Sensei-mac.jpg


Chú ý: Chỉ chạy từ Catalina 10.15 về sau

Sensei_1.1.0. 16

www.fshare.vn/file/ENRKCO7K2B4B

Sensei_1.1.7__23

www.fshare.vn/file/HGJ2GUK17NDM

Sensei_1.1.8

www.fshare.vn/file/QTMDQAZSSCXI

Sensei_1.2.0

www.fshare.vn/file/TS7E43UPQ8QO

Sensei_1.2.3

www.fshare.vn/file/WHEAWF54X148

Sensei_1.2.7

www.fshare.vn/file/EDCDI5Y7RX5M

Sensei_1.2.16

www.fshare.vn/file/Y4AVAJJS2P3Y

Sensei_1.3

www.fshare.vn/file/H5Y6OLOFP2VZ

Sensei_1.3.2

www.fshare.vn/file/94K7Y21SK5SA

Sensei_1.3.3

www.fshare.vn/file/OGZDI9F4Y8WP

Sensei_1.3.4

www.fshare.vn/file/API6Y39RQ7HJ

Sensei_1.4

www.fshare.vn/file/GGLBJJRY95LA

Sensei_1.4.1

www.fshare.vn/file/V1A3B1V2CCFQ

Sensei_1.4.2 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/HLCMU3MMZSR7

Sensei_1.4.3

www.fshare.vn/file/W4IZ9WIL83DE

Sensei 1.4.4

www.fshare.vn/file/QZH7AIFEEH1G

Sensei_1.4.4__85 [mấy bản sau này chạy qua Rosetta]

www.fshare.vn/file/ZUXWGASWS1GZ

Sensei_1.4.6

www.fshare.vn/file/RC5D4ARRBVAI

Sensei_1.4.7

www.fshare.vn/file/YH7AIIQX7VL1

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife & Đồng bọn . Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây

The post Sensei – Công cụ kiểm tra, tối ưu hệ thống appeared first on MacLife - Everything for Mac Lovers.
 
Top