Samsung Sgh-Z170

  • Thread starter Lục A Hoà
  • Ngày gửi
L

Lục A Hoà

Guest
nhiều ng ít nhìn thấy con này, mà nhìn thấy còn đẹp thế này càng ít. Siêu mỏng, siêu đẹp . 2 đồng
 
Top