Quy trình làm giấy khám sức khỏe theo thông tư 14

Quy trình làm giấy khám sức khỏe theo thông tư 14 là một quá trình quan trọng và được quy định bởi các quy định hành chính trong lĩnh vực y tế. Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế Việt Nam đặt ra các quy định cụ thể về việc làm giấy khám sức khỏe cho công dân.

Quy trình làm giấy khám sức khỏe theo thông tư 14​

mau-giay-kham-suc-khoe-7.jpg
Quy trình làm giấy khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế Việt Nam đặt ra các quy định cụ thể về việc làm giấy khám sức khỏe cho công dân. Dưới đây là một tóm tắt về quy trình này:

Tiếp nhận thông tin​

Người cần làm giấy khám sức khỏe đăng ký tại cơ sở y tế được ủy quyền. Thông tin cá nhân và mục đích của việc làm giấy khám sức khỏe được ghi nhận.

Khám bệnh và xét nghiệm​

Người cần làm giấy khám sức khỏe tiến hành khám bệnh và các xét nghiệm theo quy định. Các bước xét nghiệm bao gồm xét nghiệm máu, nước tiểu, X-quang, siêu âm và một số xét nghiệm khác tùy theo yêu cầu.

Đánh giá kết quả​

Kết quả xét nghiệm và khám bệnh được đánh giá bởi bác sĩ. Tình trạng sức khỏe của người được khám được xác định và ghi lại trên giấy khám sức khỏe.

Lập giấy khám sức khỏe​

Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có thẩm quyền lập giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định. Giấy khám sức khỏe bao gồm thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe, kết quả xét nghiệm và các khuyến nghị của bác sĩ.

Ký và công nhận​

Giấy khám sức khỏe được ký và công nhận bởi bác sĩ hoặc nhân viên y tế có thẩm quyền. Chữ ký này đảm bảo tính chính xác và uy tín của giấy khám sức khỏe.

Trình bày và cung cấp giấy khám sức khỏe​

Giấy khám sức khỏe được trình bày và cung cấp cho người được khám. Người này có quyền yêu cầu sao y bản gốc nếu cần thiết.

>>>>>Xem thêm: mẫu giấy khám sức khỏe theo thông tư 14

DỊCH VỤ LÀM GIẤY KHÁM SỨC KHỎE TOÀN QUỐC

Website: giaykhamsuckhoe.net

Hotline/Zalo: 0947075578
 
Top