Money Pro – Phần mềm quản lý tài chính chuyên nghiệp

  • Thread starter Maclife.vn
  • Ngày gửi
M

Maclife.vn

Guest

Money Pro là thế hệ kế tiếp của ứng dụng quản lý tài chính (hơn 2 triệu lượt tải về trên toàn thế giới). Money Pro là một app cho phép lập kế hoạch cho chi tiêu ngân sách và quản lý tài chính của bạn. Dễ dàng đồng bộ với các phiên bản iPhone / iPad. Money Pro hoạt động rất hiệu quả cho ngân sách gia đình hay đối với doanh nghiệp​


Đặc biệt phần mềm còn có hỗ trợ giao diện Tiếng Việt dành cho ai mù Tiếng Anh ^_^​

moneypro mac reportsMoney_Pro_2.7.7

www.fshare.vn/file/4GQ1NV71B6PQ

Money_Pro_2.7.8

www.fshare.vn/file/ID5ARPZKJPMT

Money_Pro_2.7.9

www.fshare.vn/file/U3KDSNN21O34

Money_Pro_2.7.11

www.fshare.vn/file/S4UNH52KF3Y8

Money_Pro_2.7.13

www.fshare.vn/file/YJL15D6E6HK5

Money_Pro_2.7.14 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/5PTS69G9LYTW

Money_Pro_2.7.15

www.fshare.vn/file/5662I2J9EX98

Các bản cũ hơn
Nhấn vào để xem chi tiết

Money Pro 1.7.2

www.fshare.vn/file/UTAPGSGK72EK

Money_Pro_2.0.15

www.fshare.vn/file/H51FQ7JRZCH4

Money_Pro_2.1

www.fshare.vn/file/RKADTNKL1442

Money_Pro_2.1.2

www.fshare.vn/file/BI9JL6QYCKIK

Money_Pro_2.1.3

www.fshare.vn/file/QEH1DKE1NYLT

Money_Pro_2.2

www.fshare.vn/file/9BH9JQQ7HIXS

Money_Pro_2.2.1

www.fshare.vn/file/6WS1FTL6R2P3

Money_Pro_2.2.2

www.fshare.vn/file/TBWAETR2OXF2

Money_Pro_2.2.3

www.fshare.vn/file/X99984LCP9VB

Money_Pro_2.4

www.fshare.vn/file/KPNW883J6Z7O

Money_Pro_2.5.1

www.fshare.vn/file/FRC343UPO2W6

Money_Pro_2.5.4

www.fshare.vn/file/E8L3C9VE2US7

Money_Pro_2.5.5

www.fshare.vn/file/LCNZRI2HXXOC

Money_Pro_2.5.9

www.fshare.vn/file/IJT9KT75UNCI

Money_Pro_2.5.10

www.fshare.vn/file/TCXDSK7Z5HOQ

Money_Pro_2.5.11

www.fshare.vn/file/LHBTVQREC8WJ

Money_Pro_2.5.12

www.fshare.vn/file/6BSR7GFGPW7W

Money_Pro_2.5.13

www.fshare.vn/file/663PYH676Z6N

Money_Pro_2.5.14

www.fshare.vn/file/8M8WN8WL26GF

Money_Pro_2.5.15

www.fshare.vn/file/4LDRJ2HVOJDZ

Money_Pro_2.6.1

www.fshare.vn/file/B38L4EELIFED

Money_Pro_2.6.2

www.fshare.vn/file/IJWPH2KE1P5D

Money_Pro_2.6.4

www.fshare.vn/file/U889AEW2AYRK

Money_Pro_2.6.6


www.fshare.vn/file/ZO8T5WXPEMPF

Money_Pro_2.6.7

www.fshare.vn/file/EB23YDNWCP7O

Money_Pro_2.7

www.fshare.vn/file/XKQOZNYO5HON

Money_Pro_2.7.1

www.fshare.vn/file/MT2JAIGHQ1O1

Money_Pro_2.7.3

www.fshare.vn/file/7AJJVIMDP59N

Money_Pro_2.7.4

www.fshare.vn/file/8OH2LIIPREFP

Money_Pro_2.7.5

www.fshare.vn/file/1DJ9DTQX6TAN

Money_Pro_2.7.6

www.fshare.vn/file/38M7UF9SVS4U

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife & Đồng bọn . Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây

The post Money Pro – Phần mềm quản lý tài chính chuyên nghiệp appeared first on MacLife - Everything for Mac Lovers.
 
Top