Imagenomic Professional Plugin Suite for Adobe Photoshop and Photoshop Elements, LR

  • Thread starter maclife
  • Ngày gửi
M

maclife

Guest

Bộ sưu tập Plugin của hãng Imagenomic, được repack trong 1 file .pkg duy nhất​


Bộ này bao gồm:
– Imagenomic Professional Plugin Suite cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements​

– Imagenomic RealGrain cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements
– Imagenomic Noiseware cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements
– Imagenomic Portraiture cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements
– Imagenomic Portraiture cho Adobe Lightroom, Photoshop
Chạy tốt trên Adobe Photoshop CS4/CS5/CS6/CC/CC 2014/CC 2015 , CC 2017 , CC 2019, CC 2020 hay Elements 8/9/10/11/12/13 và Lightroom 2/3/4/5/6

Imagenomic Professional Plugin Suite

www.fshare.vn/file/ZSNPB5K2B6K5

Imagenomic Plug-in for PS- Aperture 3 and LR [07-2016]

www.fshare.vn/file/OMSR9QLJKZ1V

Imagenomic Plug-in for PS_Aperture 3 LR (update 04.05.2017)

www.fshare.vn/file/PUVM6NLOCDMO

Imagenomic_Professional_Suite_for_PS_1708

www.fshare.vn/file/8SY6ONVAF1LK

Imagenomic Professional Suite for PS 1716

www.fshare.vn/file/14BXG9KS3OYG

Imagenomic Professional Suite for PS 1718

www.fshare.vn/file/8IMABH5Y7T9H

Imagenomic_Professional_Suite_for_PS_3.5.2.1720

www.fshare.vn/file/CXHAOB93C8RX

Imagenomic_Professional_Suite_for_PS_1726

www.fshare.vn/file/OLNA6R1JDXDP

Imagenomic_Professional_Suite_for_PS_1732

www.fshare.vn/file/MWF54WXN8UCT

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_Build_1734

www.fshare.vn/file/KPJCRJ6Z5FGP

Imagenomic_Professional_Suite_PS_1736

www.fshare.vn/file/6776WSY9148I

Imagenomic Professional Plugin Suite for PS 1738 [Support PTS 2021 native trên M1]

www.fshare.vn/file/ID2VYWF69IIR

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_for_PS_Build_1740

www.fshare.vn/file/PDGSGLAEW3EF

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_for_PS_2.0.0.0

www.fshare.vn/file/6MFW3FI4PZMR

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_PS_Build_2001

www.fshare.vn/file/C47D1PAYQKBK

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_Build_2003_For_Adobe_Photoshop

www.fshare.vn/file/UKZ1TTD6E7KX

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây

The post Imagenomic Professional Plugin Suite for Adobe Photoshop and Photoshop Elements, LR appeared first on Maclife - Everything for Mac Lovers.
 
Top