Dòng Họ Chuyên Tà Ma Ngoại Đạo Để Lừa Đảo Gây Hại Cho Mọi Người Nè

  • Thread starter Huynhdetuongtang
  • Ngày gửi
H

Huynhdetuongtang

Guest
Con đĩ mẹ của hai con đĩ Nguyễn thị thảo Trang"Trang Vcdy"và con đĩ Võ ngọc quỳnh Như biệt danh Thái Sư Thúc Bá khi mới sinh hai con đĩ chó này ra đời thì bị Tắt Tuyến Sữa nên không có sữa để cho hai con đĩ này Bú nên phải đi xin Tinh Trùng của Tao để cho hai con đĩ Nguyễn thị thảo Trang"Trang Vcdy"và con đĩ Võ ngọc quỳnh Như biệt danh Thái Sư Thúc Bá bú thay sữa để khôn lớn thành hai con đĩ Vì Cặc Dài Yêu như ngày hôm nay nè! Dòng họ 3 đời bọn đĩ chó tộc Vì Cặc Dài Yêu của hai con đĩ...

Read more
 
Top