Disk Space Analyzer Pro – Công cụ phân tích dung lượng ổ cứng

  • Thread starter maclife
  • Ngày gửi
M

maclife

Guest

Disk Space Analyzer Pro giúp bạn tìm các tệp và thư mục lớn nhất trên máy Mac của bạn. Nó quét dung lượng ổ cứng của bạn và hiển thị trực quan việc sử dụng không gian đĩa và tạo danh sách các nội dung cồng kềnh nhất.​


Nó cho phép bạn định vị các tệp và thư mục không cần thiết một cách nhanh chóng bằng các công cụ hệ thống Mac OS. Bạn có thể tìm kiếm tệp bằng tab Finder và xem trước tệp bằng QuickLook. Disk Space Analyzer Pro cũng cho phép bạn tập hợp các tệp và thư mục vào bộ sưu tập, cho phép bạn nhanh chóng di chuyển chúng đến một nơi khác hoặc thậm chí xóa chúng.

Phần mềm sẽ tìm các tệp và thư mục lớn nhất trên máy Mac của bạn. Nó quét dung lượng ổ cứng của bạn và hiển thị trực quan việc sử dụng không gian đĩa và tạo danh sách các nội dung cồng kềnh nhất. Nó cho phép bạn định vị các tệp và thư mục không cần thiết một cách nhanh chóng bằng các công cụ hệ thống Mac OS X. Bạn có thể tìm kiếm tệp bằng tab Finder và xem trước tệp bằng QuickLook. Disk Space Analyzer Pro cũng cho phép bạn tập hợp các tệp và thư mục vào bộ sưu tập, cho phép bạn nhanh chóng di chuyển chúng đến một nơi khác hoặc thậm chí xóa chúng.


Disk_Space_Analyzer_Pro_3.5

www.fshare.vn/file/ZQGR7E6D1RIY

Disk Space Analyzer PRO 3.6.3 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/GMIE7HJ2CCCG

Disk Space Analyzer PRO 3.7.1

www.fshare.vn/file/O1RJ6WRSHR4X

Disk Space Analyzer PRO 4.0.2

www.fshare.vn/file/8OH4SD6HLCMV

Disk Space Analyzer Pro v4.0.3

www.fshare.vn/file/G41FTLAA983I

Disk Space Analyzer PRO 4.0.4

www.fshare.vn/file/2B23ZH5X1ZO4

Disk Space Analyzer PRO 4.0.5

www.fshare.vn/file/S6774OV4LCO4

Disk Space Analyzer PRO 4.1

www.fshare.vn/file/N9149ODKF55Z

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây

The post Disk Space Analyzer Pro – Công cụ phân tích dung lượng ổ cứng appeared first on Maclife - Everything for Mac Lovers.
 
Top